آیین نامه اجرایی نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی ابلاغ

تهران – ایرنا – معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.


به گزارش حوزه دولت ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ و در ادامه بررسی و تصویب آیین نامه‌های تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون مذکور درخصوص «نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی» را تصویب کرد.


ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی یاد شده است.آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40