آیین نامه نظارت با سند الزامات تحقق سیاست های کلی در مجمع تشخیص

تهران – ایرنا – آیین نامه نظارت با سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی بررسی شد.


به گزارش حوزه احزاب ایرنا، در این جلسه پیشنهادها و گزارش کمیته تخصصی برای تطبیق آیین نامه با سند الزامات تحقق سیاست‌ها که به تازگی به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است مورد بررسی قرار گرفت و مواد و تبصره های مربوط به کلیات و نحوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در قوانین از تصویب هیات گذشت.

ادامه بررسی مقررات پیشنهادی کمیته تخصصی در خصوص نظارت بر مقررات و نظارت در مرحله اجرا، به جلسه بعد این هیات موکول شد.

آیین نامه نظارت بر اجرای سیاست های کلی پس از بررسی هیات عالی نظارت و تصویب شورای مجمع برای تایید به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم می شود.آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40