ایران وعده های توقف آزمایشات هسته ای باید تبدیل به تعهد حقوقی

نیویورک- ایرنا- سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت: وعده‌های یکجانبه توقف آزمایشات هسته‌ای به هیچ وجه جایگزین خلع سلاح هسته‌ای نبوده و باید به تعهد حقوقی الزام آور تبدیل شوند تا توقف آزمایشات محقق شود.


به گزارش ایرنا، زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست سالروز بین‌المللی بزرگداشت منع آزمایشات هسته‌ای با اشاره به گذشت ۲۶ سال از امضای معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای  اعلام کرد که دنیا هنوز منتظر توقف آزمایشات هسته ای است و بدون شک مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده کشورهای هسته ای است.


دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل تصریح کرد که ایران مثل سایر کشورهای غیر هسته ای از هر بهانه و تاخیر در توقف آزمایشات هسته ای متاسف است و این امر در شکست دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته ای حتی تشدید شد.


 ارشادی تاکید کرد که اگر درخواست های بین المللی برای توقف آزمایشات تاکنون جامه عمل پوشیده بود، این آزمایشات پله ای برای خطرات بعدی سلاحهای هسته ای نبود.


معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل همچنین تصریح کرد که کشورهای هسته ای باید از نتایج مخرب آزمایشات هسته ای که تاثیری در حد کاربرد خود سلاح هسته ای دارند، درسها می گرفتند؛ آزمایشاتی که تاکنون حدود ۲۰۰۰ بار تکرار شده و نصف این رقم متعلق به آمریکا است.


سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل اضافه کرد که از نظر ایران هر اقدام واقعی برای رهایی جهان از تهدید سلاحهای هسته ای، اجرای فوری تعهدات خلع سلاحی مبتنی بر ماده ۶ معاهده منع اشاعه سلاح هسته ای می باشد.در این راستا، کشورهای هسته ای باید پاسخگو بوده و به تعهدات خود عمل کنند.


 ارشادی اضافه کرد که همین رویکرد به خاورمیانه نیز که با زرادخانه های کشتار جمعی رژیم اسرائیل با خطر ناامنی و بی ثباتی روبرو است، باید تسری داده شود.


معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد که وعده های یکجانبه توقف آزمایشات هسته ای به هیچ وجه جایگزین خلع سلاح هسته ای نبوده و باید به تعهد حقوقی الزام آور تبدیل شوند تا توقف آزمایشات محقق شود.


ارشادی با اشاره به معاهده منع سلاحهای هسته ای تصریح کرد که این معاهده گامی درست در مسیری صحیح می باشد و باید  با گامهای دیگر نظیر شروع مذاکرات کنوانسیون جامع سلاحهای هسته ای و انهدام کامل این تسلیحات غیر انسانی تکمیل گردد.


وی ادامه داد: چنین اقدامی، ضامن عدم استفاده از سلاحهای هسته ای در آینده خواهد بود. بیایید هر فرصتی را برای نیل به این هدف متعالی غنیمت بشماریم.


وب گردی