رشد ۳۶۷ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۰

تهران- ایرنا- آمارها نشان می‌دهد رقم تجارت غیرنفتی کشور در طول کمتر از یک سال فعالیت دولت سیزدهم رشد چشمگیری داشته است که در این میان خدمات فنی و مهندسی رشد جهشی ۳۶۷ درصدی را در سال ۱۴۰۰ ثبت کرد.


به گزارش ایرنا، تجارت خارجی کشور یکی از حوزه‌هایی بود که پس از استقرار دولت سیزدهم در مسیر رشد قرار گرفت. رشد تجارت کشور به‌ویژه بخش صادرات نشان دهنده گسترش مبادلات خارجی اقتصاد در اثر بهبود ارتباطات اقتصادی کشور است.


رشد تجارت خارجی کشور خصوصاً صادرات، اثر مهمی در بهبود رشد اقتصاد کشور و همچنین ورود ذخایر ارزی و کاهش اثر تحریم دارد. رشد صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی یکی از وعده‌های دولت سیزدهم بود که آمارها نشان‌دهنده حرکت اقتصاد کشور در مسیر رشد صادرات و تحقق وعده دولت سیزدهم است.


آمارهای رسمی از رشد محسوس تجارت خارجی کشور از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم حکایت می‌کند.


بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، ارزش صادرات و واردات کشور در سال ۹۹ به ترتیب ۳۴.۸ و ۳۸.۹ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که ارزش صادرات و واردات در سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۸.۶ و ۵۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. این موضوع نشان دهنده رشد حدود ۴۰ درصدی صادرات و ۳۶ درصدی واردات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است.


رشد ۳۶۷ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۰


رشد مبادلات خارجی در دولت سیزدهم همچنین از مقایسه عملکرد نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با نیمه دوم سال ۹۹ نیز قابل مشاهده است.


طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت، رقم صادرات و واردات در نیمه دوم سال ۹۹ به ترتیب معادل ۲۳.۹ و ۲۵.۱ میلیارد دلار بوده در حالی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۲ و ۳۵.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.


بر این اساس صادرات و واردات کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ به ترتیب حدود ۳۰ و ۴۰ درصد افزایش داشته است.


رشد ۳۶۷ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۰


روند بهبود تجارت خارجی کشور در بهار سال جاری هم ادامه یافت. بر اساس آمارها، رقم صادرات و واردات کشور در بهار سال جاری به ترتیب ۱۳.۱ و ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده در حالی که در بهار سال گذشته معادل ۱۰.۸ و ۱۰.۶ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب صادرات و واردات کشور در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته به ترتیب با رشدی ۲۱ و ۱۸ درصدی همراه بوده است.


رشد ۳۶۷ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۰رشد جهشی صادرات خدمات فنی مهندسی در دولت سیزدهم


یکی از مهم‌ترین بخش‌های رشد یافته در صادرات کشور، خدمات فنی و مهندسی بوده است. آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۹ معادل ۴۹۳ میلیون دلار بوده در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار افزایش یافته است.


این تغییر نشان دهنده رشد ۳۶۷ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است. روند رو به رشد صادرت خدمات فنی و مهندسی در بهار سال جاری هم تداوم یافت به طوری به ۱۰۵ میلیون دلار در بهار سال ۱۴۰۱ رسید که این رقم در بهار سال ۹۹ حدود ۱۷ میلیون دلار بود که نشانگر رشد ۵۱۸ درصدی است.آی‌پی شما:


مرورگر شما: