سفیر جدید ایران در سازمان ملل استوارنامه خود را تقدیم گوترش کرد

نیویورک- ایرنا- امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جدید ایران در سازمان ملل عصر چهارشنبه به وقت محلی استوارنامه خود را به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تقدیم و رسما کار خود را آغاز کرد.در حال تکمیل استوب گردی