صفری ایران به افزایش فعالیت در چارچوب آیورا علاقه مند است

تهران- ایرنا- معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: ایران به افزایش فعالیت در چارچوب آیورا به ویژه در کریدورها و ترانزیت‌های بین‌المللی علاقه داشته و متمایل به گسترش مشارکت‌ها است.


به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، مهدی صفری ضمن تشکر از حضور دبیرکل آیورا در نشست گفت: اقیانوس هند به عنوان سومین اقیانوس بزرگ جهان که بین کشورها و بنادر ارتباط برقرار می‌کند، ۵۰ درصد ترافیک بین‌اللملی و دوسوم کشتی‌های نفتی را از خود عبور می‌دهد.


معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در قرن جدید نقش بسیار مهمی در جهان ایفا می‌کنند، افزود: سازمان همکاری‌های آیورا سازمان در حال گسترش بوده و این سازمان می‌تواند به عنوان پلتفرم بین‌المللی و منطقه‌ای نقش پررنگ‌تری ایفا کند.


صفری بیان کرد: این همکاری منطقه‌ای موجب گسترش و رشد پایدار است و کشورهای عضو به عنوان جزئی از کل در آن سهیم هستید.


وی موفقیت‌ها و همکاری‌های حوزه‌های حمل و نقل دریایی، مدیریت ریسک، فناوری‌ها، توریسم و تبادلات فرهنگی، توانمند سازی بانوان را نشان گر کارآمدی این پلتفرم دانست.


صفری افزود: آیورا به عنوان یکی از هفت اتحادیه بزرگ دنیا، در مسیر تحقق اهدافش پیش می‌رود و نیازمند گسترش همکاری‌های اقتصادی است.


معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران برای فرصت های آیورا اهمیت زیادی قائل است، خاطرنشان کرد: تحریم‌های غیرقانونی و فشارها، سبب نشده است که ایران نقش خود را در این سازمان، درست ایفا نکند، از زمان عضویت همکاری‌های خودر ا گسترش دادیم و در زمینه سرمایه‌گذاری و تبادل علمی فعال بودیم. همچنین در مسائل مرتبط با زنان، اقتصادی، فنی و سیاستگذاری مشارکت فعال داشتیم.


صفری افزود: جمهوری اسلامی ایران به افزایش فعالیت در چارچوب آیورا به ویژه در کریدورها و ترانزیت‌های بین‌المللی علاقه داشته و متمایل به گسترش مشارکت‌ها است.


وی با تاکید بر اینکه باید این همکاری‌ها بهبود یافته و روان شود، گفت: در بخش غربی اقیانوس هند، چابهار می‌توان برای فعالیت‌های اقتصادی چارچوب‌هایی را تعریف کرد.


معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه یادآور شد: در ۲۵ سالگی تاسیس سازمان باید در حوزه‌های مختلف همکاری کنیم، فعالیت‌های همه جانبه داشته باشیم و همه اعضا شایسته توجه هستند و جلسه وزرا در داکا فرصت خوب برای بررسی راهکارهای همکاری بیشتر است.