طوفان در تهران و البرز ١١ نفر را راهی بیمارستان کرد

سیدجواد آل داوود


۲ فروردین ۱۴۰۱،‏ ۱۹:۱۲

کد خبر: 84693310


۰ نفرT T