قائم مقام وزیر علوم دانشگاه ها به کمک حل مسائل کشور می آیند

شیراز-ایرنا- قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت:اگر امروز در ادبیات نظام حکمرانی نظام آموزش عالی کشور رد پای مفاهمی همچون دانشگاه‌های نسل چهارم مشاهده می شود به این معناست که قرار است دانشگاه‌ها به کمک حل مسائل کشور بیایند.


به گزارش خبرنگار ایرنا، مصطفی زمانیان، روز چهارشنبه در پنجمین گردهمایی خیرین آموزش عالی کشور در شیراز افزود: امروز ادبیات اقتصاد آموزش عالی به سمت و سویی رفته که نقش مردم در اداره حوزه علم و فناوری کشور حتی در برخی موارد بیشتر از دولتها است.
وی ادامه داد: آموزش عالی کشور بر آن است که نه تنها مبتنی بر منابع دولتی بلکه با استفاده از ظرفیت‌های غیر دولتی با امکان حل مساله به کنار دانشگاه‌ها بیاید و ظرفیت نهاد علم و فناوری کشور را تقویت کند.
او اظهار داشت: تصور ما بر این است که وزارت علوم در رویکرد جدید خود که به دنبال تعالی دانشگاه‌ها به سمت نسل دانشگاه‌های نسل چهارم به عنوان مساله روز است حل مساله کند و در کنار جامعه خیرین این اتفاق بزرگ را رقم بزند.
زمانیان بیان کرد: ما در مجموعه وزارت علوم نه تنها به دنبال استفاده از ظرفیت منابع مادی و معنوی خیرین هستیم بلکه باورمان این است که خیرین به عنوان پیشکسوتان عرصه کسب و کار و کارآفرینی باید پارک‌های علم و فناوری ما را حرکت دهند و لکوموتیو توسعه اقتصادی کشور باشند.
وی، در خصوص طرح چهل، سی، سی هم گفت: ما در مجموعه صندوق رفاه دانشگاه طرحی تحت عنوان چهل، سی، سی داریم که به معنای مشارکت دانشگاه از منابع اختصاصی، مشارکت وزارت علوم و مشارکت خیرین است.
او افزود: در همین راستا نیاز  است که یک بنای خیر تدوین شود که طرح کمک های خیرین مشابه یک طرح چهل، سی، سی باشد به گونه ای که مجموعه کمک های خیرین به تعالی معنوی و فکری دانشجویان و آینده سازان کشور کمک کند.آی‌پی شما:


مرورگر شما: